CPV Food Bình Phước – Cung cấp và lắp đặt dây chuyền giết mổ

Trong lĩnh vực xây dựng và lắp đặt các dây chuyền giết mổ, KSP là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam. KSP có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong việc cung cấp và lắp đặt các thiết bị và dây chuyền giết mổ cho các nhà máy chế biến thực phẩm trong đ ó c ó CPV Food Bình Phước

Hạng mục lắp đặt:

  • Khu vực slaughter
  • Khu vực hệ thống lạnh
  • Khu vực máy nén khí