Xuất khẩu nhà Broiler house 18x131mm​

KSP đã mở rộng hoạt động xuất khẩu với dự án Broiler House 18×131 tại Philippines. Với sự chuyên môn và kinh nghiệm, KSP đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp giải pháp hiệu quả cho nhà máy chăn nuôi gà tại Philippines, tạo ra một môi trường chăn nuôi tiên tiến và đáng tin cậy.

Thông tin dự án:

  • Dự án: DỰ ÁN BROILER HOUSE 18X131 PHILIPPINES
  • Nước xuất khẩu: Philippines