Xuất khẩu vỉ trứng

Thị trường xuất khẩu vỉ trứng có tiềm năng lớn nhờ vào nhu cầu ngày càng tăng của các quốc gia khác về sản phẩm này.

KSP cũng là một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu vỉ trứng có tiềm năng.

Thông tin chi tiết:

  • Sản phẩm: VỈ TRỨNG
  • Dự án: XUẤT KHẨU VỈ TRỨNG
  • Nước xuất khẩu: Thailand
  • Năm: 2022