Tìm kiếm
Close this search box.

Xuất khẩu vỉ trứng

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

KHU VƯC LẮP ĐẶT:

  • Sản phẩm: VỈ TRỨNG
  • Dự án: XUẤT KHẨU VỈ TRỨNG
  • Nước xuất khẩu: Thailand
  • Năm: 2022

TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Thị trường xuất khẩu vỉ trứng có tiềm năng lớn nhờ vào nhu cầu ngày càng tăng của các quốc gia khác về sản phẩm này. KSP cũng là một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu vỉ trứng có tiềm năng.

DỰ ÁN LIÊN QUAN:

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN