Pullet Cage A Frame (Mo hinh chu A)

Ưu điểm :

– Thông thoáng tốt, Mật độ nuôi thấp

– Chi phí cho hệ thống lấy phân thấp, dễ sửa chữ.

– Dễ quản lý, tầm nhìn rõ ràng

 

 Nhược điểm :

– Chi phí xây dựng cao.

– Phân ướt tạo mùi trong quá trình lấy phân.