0918 675 239
sản phẩm

Bộ máng ăn treo


Mã số: 336101083I

chi tiết sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm giúp tiết kiệm công chăm sóc vật nuôi, tiết kiệm nước. Lắp đặt dễ dàng 1 bộ sản phẩm bao gồm: Thân bình, bộ xả nước, Phao đối trọng, Van cấp nước, dây dẫn, dây treo…

Ưu điểm sản phẩm :

/
/catalog/view/theme/