0918 675 239
sản phẩm

Hệ thống cho ăn gà đẻ


Mã số:

chi tiết sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

THỨC ĂN ĐƯỢC CHỨA TRONG BỒN SILO

ĐƯA VÀO TRONG NHÀ BẰNG VÍT TẢI VÀ ỐNG DẪN

HỆ THỐNG CHO ĂN TỰ ĐỘNG

BỒN DI ĐỘNG

 

 

 

 

 

Ưu điểm sản phẩm :

/
/catalog/view/theme/