0918 675 239
sản phẩm

Hệ thống cho ăn tự động


Mã số:

chi tiết sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

  • Hệ thống chuyển cám tốc độ nhanh, cám gần như không bể ra.
  • Quá trình vận chuyển sẽ trộn đều các thành phần trong thức ăn.
  • Hệ thống sẽ cung cấp cám tự động theo thời điểm đã được cài đặt tự động.

 Sử dụng hệ thống cho ăn tự động sẽ nâng cao năng suất và hiệu quả.


HỆ THỐNG CHO ĂN TỰ ĐỘNG: 3 đường cung cấp cám

CÂN SILO

Giúp kiểm tra chính xác lượng cám nhập xuất trong bồn.

Dễ dàng theo dõi và quản lý

Ưu điểm sản phẩm :

/
/catalog/view/theme/