0918 675 239
sản phẩm

Hệ thống cung cấp thức ăn tự động trong nhà nái đẻ


Mã số:

chi tiết sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

  • Thức ăn sẽ được đưa từ silo vào trong đầu nhà bằng ống PVC và vít tải.
  • Sau đó thức ăn sẽ được chuyển đến các máng ăn bằng máy tải cám, dẫn trong ống kẽm chạy bằng cáp đồn tiền.
  • Mỗi chuồng đẻ sẽ có một hộp định lượng, có thể định lượng cho từng cá thể lượng thức ăn riêng biệt.

Ưu điểm sản phẩm :

/
/catalog/view/theme/