0918 675 239
sản phẩm

Hệ thống phân chuồng


Mã số:

chi tiết sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

BẢN VẼ THIẾT KẾ BỘ CÀO PHÂN

Thông số kỹ thuật

MÔ PHỎNG 3D CÀO PHÂN

MOTOR 2 HP

BỘ DÂY KÉO

LƯỠI CÀO PHÂN

Kích thước: 1,3m

Được làm bằng sắt nhúng kẽm

RÃNH CÀO PHÂN

Ưu điểm sản phẩm :

/
/catalog/view/theme/