0918 675 239
sản phẩm

Mẫu chuồng nái đẻ sản xuất bằng ống nhúng kẽm nóng


Mã số:

chi tiết sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

  • Vách heo mẹ làm bằng ống Q34.
  • Vách heo con làm bằng ống 21 và sắt đặc Q8.
  • Sau khi sản xuất, đem thành phẩm nhúng kẽm.

Thông số kỹ thuật

Ưu điểm sản phẩm :

/
/catalog/view/theme/