Triển lãm Chuyên ngành Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi và Chế Biến Thịt tại Việt Nam

Location: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) | Ho Chi Minh City | Vietnam Date: 17/10-2018 (00:00) - 19/10-2018 (00:00)